close

Kategorier

More information

Garanti

Concept2 Model D og Model E er støttet av en begrenset 2 års og 5 års garanti. Concept2 vil erstatte eller reparere på sin bekostning visse deler som utgjør rammen i romaskinen, dersom disse er skadet eller svikter i sin funksjon som følge av materialsvikt eller produksjonsfeil, i en periode på fem år fra kjøpsdato. Videre vil Concept2 erstatte eller reparere på sin bekostning alle deler (bortsett fra monitorbatterier) på Model D eller Model E som måtte feile i de første to årene fra kjøpsdato. For komplett oversikt over hva garantien dekker, klikk her.